میخواهم به عنوان بازاریاب فعالیت کنم
میخواهید به عنوان توزیع کننده کالا فعالیت کنید

نمیخواهم هیچگونه فعالیت بازاریابی داشته باشم
تمایل دارید محصولات شرکت را از طریق پایگاه اینترنتی و به عنوان مشتری خریداری نمایید