زمینه فعالیت

  انسان امروزی در گردونه پر تلاطم و پر فراز و نشیب خود لحظه ای فارغ از دغدغه هویت خویش نبوده است.گاه در برابر دشمنان روم باستان وتورانیان، گاه در آمیزه با آئین های جدید، زمانی در برابر هجوم سایر ملل و گاه در نبرد در برابر اساطیر غرب مدرنیته، در اندیشه هویت خویش گرفتار آمد و راه خروج از چنبره این معما را جسته است.برای رهائی از این معما او به دنبال فرهنگ، آئین، تاریخ و تمدن دیرینه خویش می باشد که یکی از راه های دستیابی به آن، همان صنایع دستی است.

  صنایع دستی، صنعتی است که طی قرون متمادی از سوی هنر مندان و هنر وران به عنوان یک میراث گرانبها سینه به سینه به ما رسیده است.صنایع دستی صنعت آمیخته با هنر است ، صنعتی که دارای اصول ثابت هنری بوده و از ذوق، اندیشه، فرهنگ، تاریخ و تمدن یک جامعه سخن می گوید.

  شرکت میراث نفیس دستها(سهامی خاص) در راستای ارتقاء صنایع دستی آمده است تا رشته های صنایع دستی ایرانی را به جای اینکه از یاد روند و بمیرند هر روز بدنیا آورد، آن وقت است که زمزمه عشق او چون زمزمه مادران فنا ناپذیر خواهد شد.
  شرکت میراث نفیس دستها
                     
   
  مگر نمی گویندسنت هر قوم پایه شخصیت آن قوم است، پس هنر سنتی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که تنها هنر است که با شاهکار های بی بدیلش گذشته هر قوم را به آینده آن پیوند میزند باید تلاش زیادی صورت گیرد، باید دید چگونه می توان جامعه و جهان را ترغیب کرد تا به جای صنایع دستی سایر ملل هنر دست صنعتگران ایرانی را به شیوه شایسته ستایش کنند.

  با توجه به وضعیت صنایع دستی، مشکلات و پتانسیل های موجود در این صنعت و مزایای بازاریابی شبکه ای هچنین امکانات موجود در آن و رویکرد جامعه به سمت فناوری اطلاعات ، شرکت میراث نفیس دستها با تحقیقات گسترده در زمینه صنایع دستی و شناسائی راهکارهای عبور از این تنگنا با رویکردی نوین به دنیای بازاریابی شبکه ای با در یافت مجوز رسمی بازاریابی شبکه ای صنایع دستی ایرانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی مرکز اصناف و بازرگانان ایران وارد این عرصه شد و بازاریابی شبکه ای صنایع دستی ایرانی را در سطح بسیار گسترده بدون محدودیت های زمانی و مکانی و فارغ از مرزهای جغرافیائی آغاز کرده و بدین ترتیب فصل جدیدی را در دنیای صنایع دستی با رویکرد های بازاریابی شبکه ای پایه گذاشت.