مکانیسم عمل محصولات ضد آلودگی هوا

ضد آلودگی هوا

همانظور که بیان شد محصولات ضد آلودگی دیگر جزئی از زندگی ما شده است .

اکنون در داروخانه ها انواع مختلف کرم ضد آلودگی هوا ، شامپو ضد آلودگی ( یا محافظ بدن در برابر آلودگی ) ، ژل ضد آلودگی هوا را می توانید مشاهده کنید .

اما شاید برای شما هم جالب باشد که مکانیسم عمل محصولات ضد آلودگی هوا به چه صورت است پس با نفیس همراه باشد .

 

مکانیسم عمل محصولات ضد آلودگی هوا

ما همه در معرض بسیاری از مواد شیمیایی ، فلزات سنگین و آلاینده های محیط زیست هستیم .

اگر پوست ما قادر به مقابله با این ترکیبات نباشد ، غشای سلولی ، پروتئین و DNA از بین خواهد رفت . مولکول های مضر ممکن است از محیط زیست باشند یا در بدن عمدتا از طریق تولید انرژی سلولی نیز تولید شوند . بنابراین سلول های ما در معرض خطر دائمی قرار دارند و نیاز به سیستم دفاع و یا سم زدایی کارآمد دارند .

 

دو سیستم آنزیمی در تخریب ترکیبات سمی و آلاینده ها درگیر هستند :

  • سیستم آنزیم فاز I
  • سیستم فاز II و آنزیم های آنتی اکسیدانی .

 

سیستم آنزیمی فاز اول

در مرحله اول آنزیم های فاز اول ( آنزیم های سیتوکروم P450 (CYP) ) واکنش پذیری ترکیبات را افزایش می دهند و بنابراین پیش سازهای نسبتا بی ضرر را به مواد شیمیایی واکنشی تبدیل می کنند .

 

سیستم فاز II / آنزیم های آنتی اکسیدانی

این آنزیم ها مسئول سم زدایی نهایی هستند . آنزیم های فاز II اتصال مولکول های سمی با گروه های هیدروفیلی کوچک را کاتالیز می کنند . واکنش محصولات بیشتر محلول در آب هستند و بنابراین می توانند دفع شوند . آنزیم های آنتی اکسیدان می توانند عامل اکسید کننده را به طور مستقیم خنثی کنند . Detoxophane سبب مهار آنزیم های فاز I و تحریک فاز II و آنزیم های آنتی اکسیدان در سلول های کراتینوسیت می گردد . Detoxophane به محافظت از سلول های پوست در برابر سموم و مولکول های واکنش پذیر و خطرناک کمک می کند .

 

Detoxophane - سیستم فاز II / آنزیم های آنتی اکسیدانی

 

ژن های کدگذاری شده ی فاز II و آنزیم های آنتی اکسیدانی توسط یک مکانیسم خاص فعال می شوند .

رونویسی این ژن ها توسط یک توالی ویژه در منطقه ترویج کننده تنظیم می شود و آنتی اکسیدان ها سبب پاسخ و تحریک رونویسی می گردند .

برای شروع بیان سم زدایی و آنزیم های آنتی اکسیدان ، یک پروتئین خاص با عنصر توالی همانند ساز تعامل دارد .

این پروتئین فاکتور رونویسی nrf2 نامیده می شود و به طور معمول توسط مهار کنندهKeap1  مسدود می شود .

یک محرک مانند استرس اکسیداتیو میتواند این روند را مختل کند .

انتشار Nrf2 و سپس اتصال به عنصر توالی همانند ساز سبب می شود سلول ها شروع به تولید آنزیم های فاز II و آنتی اکسیدان کنند و سیستم سم زدایی سلول فعال شود . Detoxophane ترکیب Nrf2 / Keap1 را مختل کرده و بنابراین سیستم سم زدایی سلول را فعال میکند .

ضد آلودگی هوا - ژل شستشوی صورت ضد آلودگی هوا

برای دانلود PDF این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید .

مکانیسم عمل محصولات ضد آلودگی هوا