اطلاعیه در مورد واریز پورسانت اسفند ماه 96

به اطلاع کلیه بازاریابان عزیز میرساند امروز مصادف با اولین روز کاری سال 97 فایل گروهی پرداخت پورسانتهای اسفند ماه به بانک تحویل شد و پرداخت پورسانت کلیه بازاریابان امروز توسط بانک انجام می شود . 

لازم به ذکر است بازاریابانی که بانک عامل را بانک پاسارگاد معرفی کرده اند امروز پورسانت خود را دریافت می کنند و پورسانت بازاریابانی که بانک عامل آنها بانکی غیر از بانک پاسارگاد می باشد فردا پورسانت به حساب بازاریاب خواهد نشست .