ارسال مدال‌های مشاورین فروش و حامیان نفیس

به اطلاع فاتحان رده‌های نفيس می‌رساند از ۹ آبان ماه، مشاورین فروش و حامیانی که واجد شرایط دریافت مدال هستند، همراه با فاکتور‌های آبان ماه خود، مدال ( بج سینه) خود را نیز دریافت می ‌کنند.
شرایط دریافت مدال به این صورت خواهد بود که رتبه‌ی نهایی نفرات با توجه به بالاترین رتبه‌ای که از يكم فروردين ماه تا انتهای مهر ماه ۹۷ کسب کرده‌اند در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین در صورتیکه در آبان ماه ارتقا رتبه‌ای صورت بگیرد و این رتبه حداقل ۱ بار دیگر در سال97 (تا مهر ماه) تکرار شده باشد، به عنوان آخرین رتبه‌ی کسب شده به حساب آمده و مدال همان رتبه ارسال خواهد شد.
و از اين پس همین روال در طول سال تکرار خواهد شد تا در جلسات به عنوان الگو خوش بدرخشيد.