راه اندازی ربات تلگرام شرکت

 

✳️ربات تلگرام میراث نفیس دستها راه اندازی گردید.

 با عضویت در ربات تلگرام ما می توانید:
1️⃣-دسته بندی محصولات فروشگاه را مشاهده نمایید.
2️⃣-گروه بندی های محصولی را مشاهده نمایید.
3️⃣-سفارشات خود را  رهگیری نمایید.(برای رهگیری سفارش از شناسه سفارش در دفتر کارتان استفاده کنید)
4️⃣-در محصولات فروشگاه جستجو نمایید.
5️⃣-لینک وب سایت و فروشگاه را مشاهده نمایید.