آئین نامه انضباطی داخلی شرکت شبکه نفیس

هدف

به منظور فراهم سازی محیطی سالم ، ایمن و عاری از هرگونه اشتباه یا تخلف از قوانین جاری کشور و داخلی شرکت ، نظارت مستمر و شفاف و بستر سازی رشد خلاقیتها و ارتقاء توان کمی و کیفی نیروی انسانی شرکت ، آئین نامه انضباطی شرکت شبکه نفیس به شرح ذیل تصویب و ابلاغ و تأیید توسط تمامی بازاریابان می گردد.

روش اجرای آیین نامه :

به منظور اجرای دقیق و صحیح این آئین نامه ریاست واحد بازرسی مجموعه نفیس به عنوان صادر کننده رأی در خصوص تخلفات احتمالی انتخاب که مورد تأیید تمامی بازاریابان می باشد .

تبصره 1) به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و مستندات تهیه و تکمیل اطلاعات ، واحد بازرسی می تواند حسب مورد از یک یا چند نفر در خصوص تحقیق کمک گرفته و یا جهت توضیحات تکمیلی از فرد خاطی دعوت بعمل آورد.

تبصره 2) مدیر عامل شرکت موظف می باشد در جهت صیانت و حفظ منافع کلیه بازاریابان با نظارت دقیق بر روند اجرای امور درصورتیکه واحد بازرسی بنا به هردلیل فاقد رئیس در مقطعی باشد با ارائه حکم سرپرستی ( این حکم تا 3 ماه اعتبار دارد ) تا انتخاب ریاست جدید بازرسی از بروز هرگونه خللی در روند های اجرای ممانعت بعمل آورد.

تخلفات:

تخلفات طی کدهای ذیل تعیین و موارد برخورد با افراد خاطی در خصوص هر کد به شرح ذیل اعلام که تمامی موارد آن به تأیید بازاریابان رسیده و به ایشان ابلاغ می گردد.

کد تخلف 101: عدم رعایت مقرارت کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و هر گونه اقدامی که مغایر با ضوابط و مقررات که در بخش مقررات وب سایت رسمی شرکت ذکر گردیده است و هم چنین اقداماتی که مغایر با عرف جامعه و شئون اسلامی باشد، تخلف محسوب شده و منجر به تعلیق و لغو جایگاه می گردد. (مرتبه اول : تا 3 ماه تعلیق ، مرتبه دوم: 3 تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 102: زیر فروشی ، گرانفروشی ، ویترین کردن ودستفروشی و ایجاد سامانه های فروش اینترنتی و یا استفاده جهت تبلیغ  یا فروش از بسترهای فروش اینترنتی شامل کلیه بسترهای فروش اینترنتی همانند دیجی کالا ، با سلام ، ترب ، دیوار ، ایسام ، ایمالز ، این چند و...... ( مرتبه اول : تا 3 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه )

تبصره : در خصوص این تخلف برای بازاریابان بالاسری خاطی مرتبه اول تذکر و تعهد و مرتبه دوم تا  3 ماه تعلیق در نظر گرفته می شود.

کد تخلف 103: پرداخت هر گونه پاداش و مشوق های نقدی به اعضاء سازمان فروش توسط بازاریابان به بازاریابان زیر مجموعه ( خارج از طرح درآمد زایی شرکت ) (مرتبه اول : تذکر و تعهد حداکثر تا 1 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : حداکثر تا 3 ماه تعلیق مرتبه سوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 104: دادن وعده ها دروغین و خلاف  برنامه های شرکت مخصوصا ادعای بی پایه و اساس در رابطه با مزایای محصولات خارج از محتوای ارائه شده در وب سایت و کانال رسمی شرکت ( مرتبه اول : 3 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 3 تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه سوم: لغو جایگاه )

کد تخلف 105: ارائه هرگونه اطلاعات یا گزارش خلاف واقع به همکاران ، مدیران و یا بازاریابان.

 (مرتبه اول :2 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 2 تا 4 تعلیق ، مرتبه سوم : 8 ماه تعلیق ، مرتبه چهارم : لغو جایگاه )

کد تخلف 106: ایجاد مزاحمت ، روابط دوستانه و صمیمی خلاف شرع با جنس مخالف در هر رده ای از مجموعه . ( مرتبه اول : تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 107: ترغیب و تشویق سایر بازاریابان سازمان نفیس به جا به جایی جایگاه بازاریابی شان  ( شیفت ) ( جایگاه قدیم و جدید شیفت شونده لغو ،2 جایگاه بالاسری فعال تیم جدید4  تا6 ماه تعلیق ) 

تبصره : جا به جایی (شیفت ) بالای سه نفر گروهی محسوب شده و فرد عامل و آگاه به قوانین لغو جایگاه خواهد شد.

تبصره: اگر مستندات ، گویای این باشد  فرد ترغیب کننده با آگاهی از قوانین اقدام به جابه جایی حتی یک نفر نموده باشد، لغو جایگاه خواهد شد.

نکته:

در شرکت نفیس ، هر فرد پس از ثبت نام و ((ثبت سفارش))، اقدام به لغو جایگاه کند، فقط امکان ثبت نام و فعالیت مجدد را در جایگاه قبلی خود ((تنها در صورت نبود زیرشاخه)) را دارد، و برای فعالیت در جایگاه دیگر تا یکسال امکان ثبت ندارد و پس از سپری شدن یکسال از تاریخ لغو جایگاه امکان ثبت نام و فعالیت مجدد را خواهد داشت .

اخطار:

در غیر اینصورت اگر فرد با کد ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام و فعالیت کند، خاطی محسوب شده و فرد به همراه معرف جدید و بالاسری ، لغو جایگاه می شود.

کد تخلف 108: برقراری جلسات خارج از شعب یا مکان های مورد تأیید و دارای مجوز شرکت

 ( مرتبه اول : تعهد و تذکر کتبی ، مرتبه دوم : 1 ماه تعلیق ، مرتبه سوم 2 ماه تعلیق )

کد تخلف 109:  برخورد نامناسب که منجر به درگیری لفظی و فیزیکی با مشتریان و همکاران و بازاریابان گردد. (مرتبه اول : تا 3 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه ) 

تبصره : درخصوص این تخلف در صورت شکایت شاکی خصوصی ، پرونده به مراجع  ذیصلاح قضایی نیز ارسال  می گردد.

کد تخلف 110: کوتاهی بازاریابان در انعکاس به موقع تخلفات تا 2 سطح فعال زیر مجموعه خود به همراه اولین بالاسری در رتبه کارآفرین کوشا ( مرتبه اول تعهد و تذکر کتبی  ، مرتبه دوم : 1 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه )

تبصره: اگر خاطی کارآفرین کوشا یا دارنده هر رتبه دیگری بود اولین کارآفرین در خط بالاسری شامل مفاد این تخلف می گردد.

کد تخلف 111: عدم استفاده از لباس متناسب با شئونات اسلامی در زمان حضور در شعب و یا همایش های شرکت ( مرتبه اول: تعهد و تذکر کتبی  ، مرتبه دوم : حداکثر تا 3 ماه تعلیق ،  مرتبه سوم : لغو جایگاه )

توجه : برای خانم ها در این شرکت رعایت حجاب و پوشش اسلامی الزامی می باشد.

برای آقایان پوشش طبق شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است.

کد تخلف 112: توهین افتراء و رفتار و الفاظ رکیک و به دور  از نزاکت نسبت به سایر بازاریابان کارمندان و یا در آموزش و همایش ها ( مرتبه اول : تا 2 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 4 تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه ) 

کد تخلف 113: برهم زدن نظم کلاس و ایجاد اختلال در روند کاری سازمان فروش و مجموعه ....( مرتبه اول: تعهد و تذکر کتبی  ، مرتبه دوم : 2 تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه  )

کد تخلف 114: ترویج و تشویق افراد در جهت ترک کار یا شغل خود جهت پیوستن به مجموعه با اسناد متقن قانونی و با ارائه اسناد مثبته( مرتبه اول : تذکر و تعهد ، مرتبه دوم : 1ماه تعلیق ، مرتبه سوم : 3 تا 6 ماه تعلیق

کد تخلف 115: انجام تبلیغات اغوا کننده و یا جاذبه های غیر متعارف و یا اذعان به فروش و سوده های ویژه و غیر قابل دسترس (مرتبه اول : 4 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 4 تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 116: انجام و یا اشاعه کار خلاف شرع و قوانین جمهوری اسلامی .

( مرتبه اول:حداکثر تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه ) 

کد تخلف 117: تسامح و سهل انگاری در حفظ اسناد و یا رفتاری که باعث ایجاد خدشه به فعالیت و اعتبار شرکت و یا بازاریابان دیگر شود. ( مرتبه اول : تا 3 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 3 تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 118: نسبت دادن شرکت به ارگان ها و سازمان های دولتی و ... ( مرتبه اول : تا 3 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 3 تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 119: تغییر تحریف و یا استفاده نادرست از مفاهیم و آیات الهی ، روایات و تفسیر نادرست آنها قسم خوردن به دروغ  بر نام خدا ، پیامبر اکرم ( ص) و ائمه اطهار  در تمامی مراحل آموزش ( مرتبه اول : تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه)

کد تخلف 120: تخریب و جوسازی و مقایسه علیه تیم های دیگر بازاریابان شرکت نفیس ( مرتبه اول : تعهد و تذکر، مرتبه دوم: تا 6 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : 6 تا 10 ماه تعلیق مرتبه چهارم:لغو جایگاه ) 

کد تخلف 121: ترغیب و یا ارتباط گیری با کارمندان شرکت و با اقوام درجه یک آنان بصورت آگاهانه در جهت فروش و یا به دست آوردن اطلاعات بازاریابان و یا شرکت ( مرتبه اول : 8 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه ) 

کد تخلف 122: توهین و تمسخر گویش ، فرهنگ اقوام و اقشار مختلف جامعه ( مرتبه اول : تا 4 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 4 تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 123: اشاعه فرهنگ بی بند و باری و یا غربگرایی و هرگونه ترویج ادیان دیگر و موضوعات خلاف شرع  ( مرتبه اول : لغو جایگاه )

کد تخلف 124: هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت بازاریابی خود و تبلیغ و فروش دوره های آموزشی در صفحات مجازی توسط افرادی که عضو شرکت نفیس می باشند و یا ادعای داشتن دسترسی و امکانات ویژه در شرکت نفیس دارا می باشند.( مرتبه اول :تا 4 ماه تعلیق ، مرتبه دوم :4 تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه سوم : لغو جایگاه ) 

کد تخلف 125: بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئو نات نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین انجام بحث های سیاسی و یا گروهی و یا فرقه ای.

(مرتبه اول تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 126: پیشنهاد رشوه ، ارعاب ، تهدید ، تطمیع به هریک از مقامات اجرایی شرکت و یا بازاریابان ( مرتبه اول : تا 6 ما تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 127: اختفاء ، حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی ، سلاح سرد و گرم 

( مرتبه اول: تعلیق تا مشخص شدن حکم قضایی و در صورت حکم محکومیت لغو جایگاه )

تبصره: در صورتیکه مدت زمان این فرآیند بیش از مدت زمان قرار داد باشد شرکت می تواند نسبت به عدم تمدید قرار داد اقدام نماید.

کد تخلف 128: افشای اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه شرکت و یا نشر آن به هر ترتیب. (مرتبه اول : تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه )

تبصره : شرکت دراین خصوص مجاز خواهد بود با شکایت در مرجع محترم قضایی نسبت به اقدامات لازم طرح دعوی نماید .

کد تخلف 129: کارشکنی ، شایعه پراکنی و یا ایجاد اجتماعات غیرقانونی

 ( مرتبه اول : حداکثر تا4 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : 4 تا 6 ماه تعلیق مرتبه سوم: لغو جایگاه )

کد تخلف 130: جعل ، الحاق ، مخدوش و تحریف اسناد و مدارک شرکت و ارائه مدرک تقلبی به قصد سوء استفاده شخصی و گروهی . ( مرتبه اول : تا 8 ماه تعلیق ، مرتبه دوم : لغو جایگاه )

کد تخلف 131: انجام رفتار و یا اقدامی که منجر به گرفتن اخطار به شرکت توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای گردد. ( مرتبه اول : لغو جایگاه )

تبصره:  تنها در خصوص این کد تخلف  با تشکیل کمیسیونی با حضور قائم مقام مدیر عامل و مدیر بازرسی و 3 نفر از لیدرهای ارشد مجموعه تشکیل جلسه و در نهایت مدیر عامل تصمیم نهایی را         می گیرند.

کد تخلف 132: عدم حمایت سازمان طبق سیستم آموزشی نفیس و رفتار مناسب در قالب پیشرفت گروه با استناد به شهود زیر مجموعه ، مرتبه اول (تعهد) جهت انجام وظایف و اقدامات محوله مرتبه دوم : 2 ماه تعلیق مرتبه سوم: لغو جایگاه

در انتها رضایت بی قید و شرط خود را اعلام می نمایم در صورت بروز تخلفی که منجر به لغو جایگاه گردد، به هیچ عنوان حق برگشت به شرکت بازار یابی نفیس را نداشته و در صورتیکه با مشخصات و کد ملی شخص دیگری ورود به شرکت بازار یابی نفیس داشته باشم به محض اطلاع واحد بازرسی ، بلا فاصله همان نفر لغو و شامل همین مورد می شود و مسئولیت اعتراض احتمالی شخص ثالث را بر عهده می گیرم و هیچ مسئولیتی متوجه شرکت بازار یابی نفیس نمی باشد.