آئین نامه انضباطی داخلی شرکت شبکه نفیس

کمیته ارزیابی و انضباطی

هدف

به منظور فراهم سازی محیطی سالم ، ایمن و عاری از هرگونه اشتباه یا تخلف از قوانین جاری کشور و داخلی شرکت ، نظارت مستمر و شفاف و بستر سازی رشد خلاقیتها و ارتقاء توان کمی و کیفی نیروی انسانی شرکت ، آئین نامه انضباطی شرکت شبکه نفیس به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد .

حوزه شمول :

ماده 1) این آئین نامه مشمول کلیه بازاریابان شرکت شبکه نفیس می باشد. تبصره : تخلفات آن دسته از افرادی که از سایر شرکت ها به این شرکت مراجعه می کنند تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و موارد تخلفاتی آنان پس از تشکیل پرونده توسط شرکت نفیس به شرکت مربوطه ارجاع می گردد و مراتب طی نامه ای به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای نیز جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می گردد .

عناوین و مفاهیم :

ماده 2) مفاهیم بکار گرفته شده در این آئین نامه عبارتند از :

1_2_ تخلف : هرگونه بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، هرگونه سعی در کاهش کمی و کیفی خدمات که ضرر و زیان شرکت و یا بازاریابان را فراهم نماید ، عدم رعایت شئونات شرعی و اسلامی ، انجام هرگونه رفتاری که متناقض با شرع مقدس و قانون جاری کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ، کشور و عرف جامعه باشد تخلف نامیده می شود.

2_2_ تشویق : مجموعه اقدامات مورد لزوم که فرآیند عملکردی و رفتاری بازاریاب را شاخص نماید و از دیدگاه مراجعان الگوی مناسب و استاندارد تلقی می شود ، بنابر صلاحدید مدیران شرکت مورد تشویق قرار خواهند گرفت .

روش اجرای آئین نامه :

ماده 3) به منظور اجرای دقیق و صحیح این آئین نامه ، کمیته انضباطی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد :

1 _ مدیر عامل یا نماینده وی

2 _ مسئول بازرسی یا نماینده وی

3 _ دو نفر نماینده آموزش

4_ مسئول شعب یا نماینده وی

تبصره 1: مسئول بازرسی دبیر این کمیته بوده

تبصره 2 : به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک ، کمیته می تواند حسب مورد از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید و یا جهت ادای توضیحات لازم از بازاریاب خاطی دعوت بعمل آورد .

ماده 4) مدت عضویت در کمیته انضباطی یک سال می باشد و تمدید یا انتخاب مجدد اعضاء با تشخیص مدیر عامل شرکت بلامانع است

تبصره 1: در صورت فوت ، استعفا ، اخراج و یا عدم حضور هر یک از افراد در جلسات ، مدیر عامل فرد دیگری را بجای وی منصوب می نماید.

تبصره 2: عدم حضور در سه جلسه متوالی به منزله استعفا از کمیته تلقی خواهد شد و مدیر عامل فرد دیگری را جایگزین خواهد کرد .

ماده 5) حد نصاب حضور اعضاء در کمیته انضباطی جهت رسمیت جلسه 3 نفر می باشد که تصمیمات کمیته در کلیه موارد یا اکثریت آراء

تبصره : تصمیم کمیته پس از اخذ نظر مدیر عامل و لحاظ مصالح شرکت توسط مدیر عامل تایید و توسط دبیر کمیته ابلاغ خواهد شد.

ماده 6_ کلیه آراء کمیته در 3 نسخه صادر و توسط دبیر کمیته به شرح ذیل ابلاغ خواهد گردید :

_ یک نسخه جهت بایگانی در مستندات کمیته - یک نسخه جهت اضلاع مدیر عامل

_ یک نسخه جهت ثبت و درج در پرونده بازاریابی بازاریاب

_ یک نسخه جهت ثبت و درج در پرونده بازاریابی بازاریاب

ماده 7_ کمیته انضباطی می تواند در جلسات خود از نظر مشورتی سایر بازاریابان یا شهود ذیربط استفاده نماید که ایشان در جلسات مذکور فاقد حق رای هستند مگر در مواردی که خود عضو کمیته باشد.

ماده 8_ تخلفات :

الف : تخلفات گروه 1 : تخلفاتی است که انحصاراً توسط شرکت رسیدگی می شود

8-1- ( کد تخلف 101) عدم رعایت آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، مقرارت کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و شرکت شبکه ای نفیس

8-2- (کد تخلف 102 ) فروش کالا زیر قیمت مصوب و درج شده بر روی کالا

8-3- ( کد تخلف 103 ) پرداخت هرگونه پاداش و مشوق های کاذب به اعضاء سازمان فروش توسط بازاریابان به بازاریابان زیر مجموعه ( خارج از طرح در آمد زایی شرکت).

8-4- ( کد تخلف 104) دادن وعده ها دروغین و خلاف برنامه های شرکت .

8-5- ( کد تخلف 105) ارائه هر گونه اطلاعات یا گزارش خلاف واقع یا قانون به همکاران مدیران و یا بازاریابان .

8-6- ( کد تخلف 106) ایجاد روابط دوستانه و صمیمی با فرد جنس مخالف در هر رده ای در مجموعه

8-7- ( کد تخلف 107) ترغیب و تشویق سایر بازاریابان به جا به جایی جایگاه بازاریابی شان از شرکتی دیگر و یا بازاریابی دیگر ( شیفت).

8-8- ( کد تخلف 108) برقراری جلسات خارج از شعبه شرکت

8-9- ( کد تخلف 109) برخورد نامناسب که منجر به درگیری لفظی و فیزیکی با مشتریان و همکاران و بازاریابان ، مشروط بر آن که شاکی خصوصی نداشته باشد .

8-10- ( کد تخلف 110) کوتاهی بازاریابان در انعکاس به موقع تخلفات بازاریابان زیر مجموعه خود .

8-11- ( کد تخلف 111 ) انجام اعمال و اقدامی که موجب تاخیر در انجام عملیات کاری شرکت گردد .

8-12- ( کد تخلف 112 ) ایجاد مزاحمت برای نوامیس

8-13- ( کد تخلف 113 ) ترغیب به خرید و یا فروش اجباری

8-14- ( کد تخلف 114 ) عدم استفاده از لباس متناسب با شئونات اسلامی و اداری به هنگام کار در شعب شرکت

توجه : برای خانم ها در این شرکت رعایت کامل حجاب و پوشش اسلامی الزامی می باشد .

برای آقایان پوشش طبق شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است .

8-13 ( کد تخلف 115 ) رفتار دور از نزاکت و ناشایست نسبت به سایر بازاریابان ، مراجعان یا کارمندان و ایجاد نزاع و درگیری و تشویق اذهان .

8-16- ( کد تخلف 116 ) بر هم زدن نظم کلاس و مجموعه ....

8-17- ( کد تخلف 117 ) استعمال دخانیات در محل های ممنوع در شعب شرکت

8-18- ( کد تخلف 118 ) توهین به کلیه عوامل اجرایی شرکت ( مدیریت ، بازرس ، سایر کارمندان )

8-19- ( کد تخلف 119 ) تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار حاضر خود و پیوستن به مجموعه

8-20- ( کد تخلف 120 ) انجام تبلیغات اغوا کننده

8-21- ( کد تخلف 121 ) انجام و یا اشاره به انجام کاری قبیح و ناپسند

8-22- ( کد تخلف 122) تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و یا اهمال و قصور که موجب بروز حادثه گردد و یا موجب آسیب دیدن اموال شرکت شود .

8-23- ( کد تخلف 123 ) استفاده از کلمات نامناسب و تو هین آمیز و ناسزا در آموزش ها

8-24- ( کد تخلف 124 ) استفاده از جاذبه های غیر متعارف برای بازاریاب در سیستم

8-25- ( کد تخلف 125 ) نسبت دادن شرکت به ارگانها و سازمان های دولتی و ...

8-26- ( کد تخلف 126 ) تغییر تحریف و یا استفاده نادرست از مفاهیم و آیات ، روایات و تفاسیر آنها ، قسم خوردن بر نام خدا ، پیامبر اکرم و ائمه اطهار در تمامی مراحل آموزش

8-27- ( کد تخلف 127 ) استفاده از نمادها و جملاتی که سیستم فروش را به سیستم هرمی شبیه می سازد ، استفاده از ایده ها و مثال های هرمی

8-28- ( کد تخلف 128 ) تخریب شرکت های دیگر و یا تیمهای بازاریابان دیگر

8-29- ( کد تخلف 129 ) مقایسه تیم خود و فعالیت های تیم خود با سایر تیم ها و فعالیت آنها

8-30- ( کد تخلف 130 ) دادن قول های سود و فروش های ویژه در تمامی محافل که مورد تایید شرکت نیست

8-31- ( کد تخلف 131 ) ترغیب کارمندان شرکت نفیس و یا افراد درجه یک آنان به انجام کار بازریابی شبکه ای

8-32- ( کد تخلف 132 ) توهین و تمسخر گویش یا لهجه مختص به قشری از جامعه ، توهین به اقلیت های مذهبی و اجتماعی

8-33- ( کد تخلف 133 ) اشاعه فرهنگ بی بند و باری و یا غربی

8-34- ( کد تخلف 134 ) هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت بازار یابی خود

8-35- ( کد تخلف 135 ) استفاده از هیجانات خارج از عرف

8-36- ( کد تخلف 136 ) عدم درج کارت شناسایی

8-37- ( کد تخلف 137 ) برقراری استراتژی فروش ( پیش انباشته سازی )

ب- تخلفات گروه 2 : شامل تخلفاتی است که علاوه بر برخورد توسط شرکت در صورت صلاحدید به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده می شود .

8-38- ( کد تخلف 138 ) بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین انجام بحث های سیاسی و یا گروهی و یا فرقه ای در شعب شرکت

8-39- ( کد تخلف 139 ) رشوه دادن ، رشوه گرفتن ، سرقت ، اختلاس و هرگونه سوء استفاده از اموال و دارائیهای شرکت

8-40- ( کد تخلف 140 ) اختفاء ، حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی CD های غر مجاز ، سلاح سرد و گرم و موضوعات خلاف شرع .

8-41- ( کد تخلف 141 ) افشای اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه شرکت و یا نشر ان به هر ترتیب .

8-42- ( کد تخلف 142 ) کارشکنی ، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن ها ، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی در شرکت .

8-43- ( کد تخلف 143 ) ایراد ضرب و جرح در شرکت نسبت به همکاران و بازاریابان در موردی که شاکی خصوصی دارد .

8-44- ( کد تخلف 144 ) توقف ، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنهاو استراق سمع .

8-45- ( کد تخلف 145 ) فحاشی ، توهین ، تهمت ، افتراء و بی حرمتی نسبت به مدیران یا همکاران و یا بازاریابان .

8-46- ( کد تخلف 146 ) جعل ، الحاق ، مخدوش و تحریف اسناد و مدارک شرکت و ارائه مدرک تقلبی به قصد سوء استفاده شخصی و گروهی .

8-47- ( کد تخلف 147 ) انجام رفتار و یا اقدامی که منجر به گرفتن اخطاریه شرکت توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شیکه ای گردد.

8-48- ( کد تخلف 148 ) راه اندازی سایت و وبلاگ توسط نمایندگان و درج اطلاعات بازاریابان و فروش کالا در آن تخلف محسوب می گردد .

ماده 9- در مورد تخلفات گروه 2 مدیران شرکت می توانند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضائی احاله نمایند ، در صورت توقیف بازاریاب مربوطه ، قرار داد کاری وی در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 1 : در موردی که در اثر اهمال بازاریاب ضرر و زیانی متوجه مدیران شرکت گردد ، جبران و ضرر و زیان طبق رای مراجع قضائی به عهده بازاریاب مربوطه خواهد بود .

تشویق و تقدیر :

به منظور قدردانی و تشویق بازریابان و ارج گذاری بر خدمات بازاریابان موفق و پویا در کلیه سطوح و با توجه به نوع و در کلیه سطوح و با توجه به نوع و درجه عملکرد ، تدابیر تشویقی بشرح ذیل اتخاذ می گردند .

ماده 14 – فعالیتهای اعمالی که انجام آن موجب تشویق بازاریابان و انگیزش آنان به ادامه این فعالیتها خواهد شد عبارتند از :

14-1- ارائه پیشنهادات علمی و منطقی جهت بهبود شرایط کار و افزایش عملکرد و کاهش قابل توجه هزینه ها .

14-2- هوشیاری و اقدام موثر در موارد حساس به منظور جلوگیری از حوادث خسارات ناشی از آن

14-3- تدوین و ارائه طرحهای سازنده و پویا که موجبات اعتلاء و پیشرفت شرکت گردد .

14-4- نوآوری و ابداع روشهای جدید اجرایی که در بهسازی نیروی انسانی ، افزایش کارایی وسایل و عملکرد شرکت موثر باشند .

تبصره 1 : در صورت ارئه خدمات و فعالیتهای ذکر شده در این ماده و در صورت احراز بالاترین امتیاز ارزشیابی ، مراتب از طر یق بازاریاب ارشد بازاریاب مربوطه به کمیته انضباط کار ارائه و پس از ملاحظه و بررسی های لازم و در صورت تایید مراتب به همراه تعیین یکی از عوامل تشویق به منظور اتخاذ تصمیم به مدیر عامل شرکت منعکس گردد.

تبصره 2 : کمیته پس از اتخاذ تصمیمات لازم از سوی مدیر عامل شرکت در خصوص تشویق بازایاب مربوطه اطلاع رسانی لازم را به منظور ایجاد فرهنگ سازی و الگو پذیری دیگر بازاریابان انجام خواهد داد .

ماده 15- تدابیر تشویقی اتخاذ جهت فعالیت ماده 14 :

15-1- تشویق در حضور سایر بازاریابان و درج در پرونده بازاریابی

15-1- تشویق در حضور سایر بازاریابان و درج در پرونده بازاریابی

15-2- اعطاء هزینه سفر اماکن متبرکه زیارتی داخل کشود و شهرهای توریستی و گردشگری ایران

15-3- اعطاء کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و حج عمره مفرده .

15-4- اعزام جهت بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی .

مقررات مختلفه :

ماده 16- چنانچه از تاریخ آخرین تخلف طی مدت یکسال در مورد تخلفات گروه 1 تخلف دیگری از بازاریاب سر نزد آثار تبعی وی با تصمیم کمیته انضباطی و تایید مدیریت ، یک و دو درجه تخفیف داده خواهد شد .

تبصره 1 : در صورت تکرار تخلف ظرف مدت شش ماه پس از رفع اثار تبعی با تصمیم کمیته انضباطی تصمیمات شدیدتری طبق جدول تخلفات در مورد متخلف اعمال خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه تعداد مورد تخلف با درج در پرونده بازاریابی ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود آثار تبعی به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت .

ماده 17 – کمیته می تواند در صورت صلاحدید فرد متخلف را برای حضور در جلسه دعوت نماید : عدم حضور وی مانع از رسیدگی و صدور تصمیم نخواهد بود .

ماده 18 – این آئین نامه با کلیه اصلاحات لازم در 18 ماده و 12 تبصره توسط اعضای کمیته انضباطی تدوین و در 5 شهریور ماه 1397 تصویب و به تایید مدیر عامل رسید و قابل اجرا است .

مدیر عامل محترم مسئول بازرسی

مسئول آموزشی مسئول امور شعب