کتاب آموزشهای پایه ی نفیس

با توجه به ايجاد تغييرات جزئی در تدوین نسخه‌ی جديد كتاب آموزش پايه نفيس با هدف اثربخشی در روند فروش و شبكه سازی حرفه‌ای شما عزيزان، تا اتمام فرايند چاپ اين نسخه و اتمام كتاب فعلی آموزش پايه، فايل PDF كتاب قبلی در بخش آموزش‌های عمومی بارگذاری شد و تمام عزيزان می‌توانند از همين حالا اين فايل را دانلود كنند.

برای دانلود کلیک کنید.