سمينار شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس در آمل

اطلاع رسانی سمینار آمل بازاریابی شبکه ای نفیس

سمينار بزرگ ميراث نفيس دستها با مديريت سرکار خانم حبشي، نماينده آمل و حضور جمعي از ليدر هاي برجسته شرکت در تاريخ 26 آذرماه در آمل برگزار شد.

 

بازاریابی شبکه ای نفیس