اهدای تندیس مشتری مداری در اجلاس سراسری مدیریت به شرکت شبکه نفیس


طی هشتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری با رویکرد رضایتمندی مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا که در مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و در مورخ 11 مهرماه 1400 برگزار شد، شرکت شبکه نفیس این افتخار را پیدا کرد تا از میان تولیدکنندگان و کارآفرینان موفق کشوری، تندیس افتخاری مشتری مداری را در این اجلاس سراسری دریافت کند.

این تندیس موید آن است که هیچ یک از موانع و مشکلات به وجود آمده در در دوره کرونا و پسا کرونا موجب نشده تا از کیفیت خدمات شرکت شبکه نفیس کاسته شود و همواره عرضه محصولات متنوع، اقتصادی و با کیفیت در دستور کار و اولویت کارکنان این شرکت به مشتریان عزیز در سراسر کشور بوده است.

هدف ما، بهبود کیفیت زندگی انسانهاست