اطلاعیه در خصوص افزایش هزینه پست

با درود بر نمایندگان و مشاوران عزیز شرکت شبکه نفیس

پیرو افزایش سراسری تعرفه خدمات حمل و نقل و پستی کشور در سال 1401، تعرفه های ارسال سفارشات شرکت شبکه نفیس نیز از تاریخ 8 مرداد ماه تغییر خواهد کرد و در همه روش های ارسال 32000 تومان خواهد بود. 

اما برای سبدهای خرید بین 400 تا 700 هزارتومان هزینه ارسال نصف خواهد بود و برای سبدهای خرید بالای 700 هزار تومان هزینه ارسال دریافت نمی شود.