فرم مشاوره کالا

نام مشاور: سعید حیدری

 • 1- آیا تحت نظر پزشک پوست و مو هستید؟
 • 2- آیا سابقه حساسیت و آلرژی نسبت به محصولات بهداشتی، آرایشی یا مراقبتی پوست و مو دارید؟
 • 3- کدامیک از محصولات زیر را بصورت مرتب مصرف می کنید؟
 • 4- کدامیک از حالات زیر را روی پوست صورت خود تجربه کرده اید؟
 • 5- کدامیک از موارد زیر نگرانی اصلی شما در مورد پوست صورتتان است؟ (درصورت وجود عارضه، مدت آنرا ذکر کنید)
 • 6- کدامیک از موارد زیر در مورد پوست بدن شما صحیح است؟
 • 7- بطور مرتب کدامیک از محصولات زیر را استفاده میکنید؟
 • 8- کدامیک از موارد زیر در مورد پوست سر یا ریشه موی شما صحیح است؟
 • 9- کدامیک از موارد زیر در مورد ساقه موی شما صحیح است؟
 • 10- کدامیک از شرایط زیر نیاز شما در طول روز است؟
 • 11- آیا در مورد موارد زیر نگرانی و یا تجربه هایی دارید؟
 • 12- آیا علاقمند به استفاده از سایر مزایای نفیس هستید؟