طرح درآمدزایی تک سطحی

 

پلن

 Singel Level Marketing

شرکت میراث نفیس دست ها

 

تعاریف

میراث کارت: شرکت میراث نفیس دستها، کارت های میراث کارت خود را از طریق شخص به شخص و روشSingel Level Marketingبرای فروش عرضه خواهد نمود. در این روش فروشندگان از طریق فعالیت فروش خود پاداش دریافت می کنند، آنها نمی توانند فروش و توزیع کالاهای فروشندگان دیگر را پشتیبانی کنند. بنابراین درآمد این افراد تنها از کمیسیون یا پاداش فروش خودشان حاصل می شود.

میراث کارت،کارتی تحت شبکه شتاب می باشد مربوط به بانک های شهر و پاسارگاد، بطوری که با استفاده از این کارت ها مصرف کننده نهایی می تواند به مراکز معرفی شده درAPP میراث مال مراجعه نمود و مطابق با تخفیفات اعلام شده  از خدمات اعلام شده  و تخفیفات مراکز طرف قراردادشرکت استفاده نماید.

قیمت این کارت 81000 تومان محاسبه شده است. (قیمت هر کارت 74300 تومان +مالیات بر ارزش افزوده 6687تومان) و فاقد امتیاز می باشد.

مدت اعتبار این کارت از زمان رجیستر 6 ماه می باشد و بعد از انقضاء مصرف کننده باید اعتبار کارت را تمدید نماید.

خرید و فروش این کارت ها توسط  عاملین فروش، آنها را واجد شرایط دریافت کمیسسون ها و پاداش در MLM نخواهد نمود .

در این نوع فروش عاملیت های( بازاریابان) نسل های بالاتر به صورت تجمیعی نمی توانند از امتیازات حاصل از این گونه فروش بهره مند گردند.

 

انواع کمیسیون و پاداش های پرداختی:

کمیسون خرده فروشی عاملیت بابت خرید و فروش هر کارت مبلغ 125000 ریال می باشد که به صورت تخفیف در هنگام خرید اعمال می گردد.

الف: پاداش موجودی  کارت:

شرکت به منظور فرهنگ سازی جهت استفاده از کارت های میراث مبلع 50000 ریال بعنوان موجودی در کارت واریز می نماید.

 

ب:پاداش خرده فروشی

شرکت به منظور حمایت از عاملین فروشی (بازاریابان) در SLMپاداش خرده فروشی طبق جدول ذیل  را با در نظر گرفت میزان فروش  شخصی هر عاملیت فروش  در طول یک ماه به ایشان اعطاء می نماید.

 

پاداش خرده فروشی 

میزان فروش خرده فروشی هر عاملیت

درصد پاداش خرده فروشی بر اساس میزان فروش هر عاملیت

999000تومان  بین  743000 تومان

3%

1499000 ریال  بین 1000000 تومان

7%

1990000 ریال  بین 1500000 تومان

9%

3 نفر اول خرده فروشی بالای 2میلیون تومان

12%

 

 

جهت تشویق عاملین فروش  جهت فعالیت در پلن SLM  علاوه بر کمیسیون وپاداش خرده فروشی شرکت میراث نفیس دستها  افرادی را که بتوانند در طی سه  ماه متوالی تعداد  10 عدد از میراث کارت را بفروش برسانند در این صورت عضو باشگاه مشتریان شرکت شده و می توانند در20% از 100 % سود شرکت بابت فروش میراث کارت با توجه به میزان فروش شخصیشان  سهیم گرددند.

عاملین فروش برتری که عضو باشگاه مشتریان شده اند و ماهیانه حداقل 2 عدد از کارت های میراث کارت را به فروش می رساند می توانند مجددا در 25% از 100 % سود شرکت بابت فروش میراث کارت سهیم باشند.

میزان فروش و درصد سود شرکت هر ماه در باشگاه مشتریان شرکت به جهت مشخص شدن درصد سود به اطلاع کلیه اعضاء میرسد.