افتتاح شعبه رشت

افتتاح شعبه رشت

یازدهمین شعبه اصلی شرکت میراث نفیس دستها، شعبه رشت رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.