افتتاح شعبه غرب تهران

 

چهاردهمین شعبه اصلی شرکت میراث نفیس دستها، شعبه غرب تهران رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.