افتتاح شعبه شاهین شهر

 

شانزدهمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه شاهین شهر رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.