• 021-46012362 
  • info@hph.co.ir 

افتتاح شعبه ارومیه

 

هفدهمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه ارومیه رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.