افتتاح شعبه رباط کریم

 

هجدهمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه رباط کریم رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.