اخبار تور سیاحتی، تفریحی کیش

 

شرکت میراث نفیس دستها

 

 به پاس تقدیر از نمایندگانی که در ماه گذشته موفق به دریافت رتبه های حامی شده اند تور سیاحتی, تفریحی جزیره زیبای کیش را درتاریخ 96/11/07 الی 96/11/10 برای بیش از 100 نفر از نمایندگان حامی برگزار نمود .