افتتاح شعبه گنبد کاووس

 

نوزدهمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه گنبد کاووس رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.