افتتاح شعبه قم

 

بیستمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه قم رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.