افتتاح شعبه شهر قدس

 

بیست و یکمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه شهر قدس رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.