افتتاح شعبه بابل

بیست و دومین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه بابل رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.