روز جهانی زن خجسته باد

زن‌ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند، اگر شوخی کنند، بخندند، همه اهل خانه را به زندگی نوید می‌دهند. اگر روزی زن خانه چشم‌هایش رنگ غم بگیرد، حرف‌هایش بوی گلایه و کسالت بدهد، اگر ذره‌ای بی‌حوصله و ناامید به نظر برسد، تمام اهل خانه را در غم  فرو می برد…

آری، زن بودن دشوار است؛  زنان سرچشمه  شادی، گذشت و خنده‌اند.

یادمان نرود زن قلب خانه است.

 

روز جهانی زن خجسته باد