افتتاح شعبه تبریز

 

بیست و سومین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه تبریز رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.