افتتاح شعبه همدان

 

بیست و چهارمین شعبه اصلی شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها، شعبه همدان رسما آغاز به کار کرد.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.