بازاریابان برتری که امکان حضور در همایش را نداشتند، منتظر لوح و جوایز خود باشند.

به اطلاع بازاریابان عزیز می‌رسانیم که بازاریابان واجد شرایط  برای دریافت لوح تقدیر و جوایز که به هر دلیلی امکان حضور در همایش را نداشتند، جوایز و لوح تقدیرشان امروز با پست پیشتاز برایشان ارسال خواهد شد و تا حداکثر ۴۸ ساعت آینده به دستشان خواهد رسید.

 

 بازاریابی شبکه ای نفیس