افتتاح شعب اصلی بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها در سراسر کشور از امروز آغاز شد

افتتاح شعب اصلی بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها در سراسر کشور از امروز آغاز شد. 

با افتخار و مسرت اعلام می داریم اولین شعبه اصلی میراث نفیس دستها در استان البرز افتتاح گردید.

آدرس:استان البرز، شهرستان کرج، خیابان گلشهر، خیابان شقایق شرقی، بن بست میخک، پلاک 2 طبقه اول.

منتظر افتتاح شعب جدید دیگر در سراسر کشور باشید.