قطع تامین کالا برای شرکتهای بازاریابی شبکه ای از سوی شرکت صنایع بسته بندی ایمان

اطلاعیه بازاریابی شبکه ای نفیس در خصوص محصولات با توجه به اخبار جدید مبنی بر ادغام دو شرکت صنایع بسته بندی ایمان و شرکت میراث نفیس دستها طی جلسه مورخ 1396/06/03 با حضور اعضاء هیات مدیره هر...

ورود بازاریابی شبکه ای نفیس به عرصه تولید

اطلاعیه مهم شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس با توجه به آیین نامه اجرائی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای ، شرکت میراث نفیس دست ها با مشارکت یکی از بزرگترین و برترین تولید ک...