محلول های پاک کننده آرایش ام ان دی در سه نوع مناسب پوست خشک، مناسب پوست چرب و مناسب پوست حساس به سبد کالایی نفیس اضافه شدند.

محلول های پاک کننده آرایش ام ان دی در سه نوع مناسب پوست خشک، مناسب پوست چرب و مناسب پوست حساس به سبد کالایی نفیس اضافه شدند.


پس از ارزیابی در اتاق فکر واحد تولید شرکت شبکه نفیس در خصوص میسلارواتر ام ان دی، تصمیم به طراحی و تولید این محصول مختص به سه نوع تیپ پوستی مختلف یعنی پوست خشک، پوست چرب و پوست حساس گرفت تا مصرف کنندگان عزیز میسلار واتر ام ان دی با هر نوع تیپ پوستی، آن را تهیه و استفاده نمایند.


شرکت شبکه نفیس، پیشتاز در صنعت فروش مستقیم ایران