موفقیتِ امروز هر فرد، تکمیل شدن یک فرایند است که نقطه ی آغاز آن را هیچکس نمیداند!

««موفقیتِ امروز هر فرد،
تکمیل شدن یک فرایند است که نقطه ی آغاز آن را هیچکس نمیداند!»»


یک دسته از افراد سریع و راحت و موفق اقدام به توصیه کالا و تیم سازی میکنند.
امّا
چرا برای دسته دیگری از افراد،زمان زیادی میبرد و به سختی انجام میدهند؟

۱-بی هدف و بدون اشتیاق آغاز میکنند.
۲-به نکات آموزشی دقت ندارند. 
۳-تمام دستاوردها،شکوه‌ و عظمت آینده این حرفه باعث«تغییر» ایشان نشده است.
۴-تمرکز،زمان کافی و مستمر برای کسب و کارشان اختصاص نمیدهند.

و امّا((دلیل اصلی))
۵-
پاسخ اصلی و اساسی به نتایج هر ۲ دسته از افراد:

باید پذیرفت که اصل ماجرا به گذشته و سبک زندگی افراد،قبل از ورود به این حرفه یا هر شغل دیگری بر میگردد.
به زبان ساده دسته ی اول قائدتاً سبک زندگی و رفتارشان منجربه ایجاد روابط متعدد شده و با نشان دادن توانمندی های مختلف و ایجاد ارزش های اعتباری و معنوی با ایشان روابطی بر پایه ی اعتماد بنا کرده اند و عمق این ارتباطات اندازه مطلوبی دارد و در ادامه نیز این مهارت به کمکشان میاید و دسته ی دوم برعکس دسته اول ...

حال دسته ی دوم باید به عنوان یک فرد خوش شانس از اینکه آشنایی با این حرفه باعث شد تا بیدار شوند، باید سبک زندگی خود را تغییر داده و توجه ویژه ای به ارزش و جایگاه کیفیت ارتباطات در تمام ابعاد زندگی خود را واقعیتی نقض ناپذیر دریابند و به این مهم،توجه بسیار بیشتری داشته باشند.
خیلی از افراد پس از رسیدن به این آگاهی بلافاصله اقدام به برقراری ارتباطات زیاد در هر فضایی میکنند.
این تصمیم،تصمیم بدی نیست ولی کافی نیست!
توصیه من به این افراد این است که در ابتدا به درون و رفتار خود رجوع کنند و رشد و تغییر خود را در اولویت قرار دهند،شما باید به فرد جذاب،معقول،مشتاق و قابل اعتماد تبدیل شوید.
روند پراسپکتینگ یا ساخت ارتباطات جدید و ترمیم ارتباطات قدیم در این صورت موفقیت آمیز خواهد بود.

(تبدیل به فرد”قابل”توجه اطرافیان)

بدیهی است که این موضوع همواره در حوزه های مختلف کاری مؤثر بوده و باعث رشد افراد در زمینه های مختلف میشود و این مهارت یکی از ویژگیهای مورد نیاز برای موفقیت در هر جایگاه و موقعیتی است.

در ادامه مقالات بعدی از آثار شگفت انگیز این مهارت ضروری در راهبری و مدیریت سازمان صحبت خواهم کرد.
(علی ضیایی)

جذاب و پیروز باشید.