تعاریف

کالا: به محصولات نمایش داده شده در پایگاه اینترنتی شرکت اطلاق می گردد که کلیه مدارک آنها در اختیاردبیرخانه کمیته نظارت قرار گرفته و مورد تایید آن دبیرخانه می باشد. بنابراین شرکت در فعالیت بازاریابی شبکه ای خود فقط کالاهایی را که پیش تر نسبت به دریافت مجوزعرضه انها از دبیرخانه کمیته نطارت اقدام نموده، می تواند بفروش رساند و هرگونه ارجاع آنها ازسایت بازاریابی شرکت به سایر سایت ها، باشگاه مشتریان و یا خدمات وجاهت قانونی ندارد وغیر قانونی تلقی می گردد.

با عنایت به مفاد بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری مقرر گردید بر روی هر کالا علاوه بر قیمت مصرف کننده (قیمت خرده فروشی)، قیمت تولید کننده ( قیمت عمده فروشی) درج گردد.

قیمت تولید کننده ( قیمت عمده فروشی): مبلغی است که مشاور فروش یا نماینده فروش به ازای تهیه هر کالا از شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس، پرداخت می نماید.

قیمت خرده فروشی (قیمت مصرف کننده): مبلغی است که مشتری نهایی یا همان مصرف کننده نهائی بابت تهیه و خرید هر کالا از مشاور فروش یا نماینده فروش، به وی پرداخت می نماید. 

در آمد فروش شخصی مشارو یا نماینده فروش: حداکثر این درآمد می تواند، مابه التفاوت قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده درج شده بر روی هر کالا باشد. که مطابق با رسته هر کالا ( غذایی، آرایشی بهداشتی، نوشت افزارو .......) مشحص می شود.

قیمت کالا: به حداقل قیمت تولید کننده کالا با احتساب ارزش افزوده اطلاق می گردد.

ضریب کالا:: عددی که متناسب با حاشیه سود هر کالا (یک) تعیین می گردد.

امتیاز کالا: هریک امتیازبرابر10.000 ریال می باشد. بنابراین امتیازهر کالا برابر است با (( قیمت کالا * ضریب همان کالا )/ 10000 )) 

دوره محاسباتی: منظورمدت زمانی است که برمبنای آن شرکت پورسانت مشاوران و نمایندگان فروش را بر اساس میزان فروش شخصی و فروش گروهی انها محاسبه و پرداخت می نماید.

پورسانت: به حداکثر 40 درصد از قیمت کالای بفروش رفته شرکت در طول یک ماه شمسی(دوره محاسباتی) اطلاق می گردد، که در پایان هر دوره محاسباتی، محاسبه و به مشاوران و نمایندگان فروش خود پرداخت می گردد. 

تاریخ پرداخت پورسانت: شرکت موظف است حداکثرتا هفتم هرماه نسبت به پرداخت پورسانت دوره محاسباتی قبلی در وجه مشاوران و نمایندگان فروش اقدام تماید.

کد شناسه: کدی که هرشخص با توجه به زمینه فعالیتش بعد ازثبت نام درپایگاه اینترنتی شرکت دریافت می نماید. این کد شامل 3 حرف لاتین و 14 عدد است که این اعداد به ترتیب مشخص کننده سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه میلادی درهنگام ثبت نام می باشد که برای هر فرد منحصر به فرد می باشد. 

کد شناسه معرف: به شناسه کاربری ( مشاورفروش یا نماینده ی فروش) اطلاق می گردد، که فرد دیگری را مستقیما به پایگاه اینترنتی شرکت معرفی و او را دراین پایگاه ثبت نام می نماید.

کد شناسه بالاسری: به کد شناسه کاربری ( مشاور فروش یا نماینده ی فروش) اطلاق می گردد، که فرد ثبت نام شده از سوی معرف، در سطح یک او قرار می گیرد.

مصرف کننده ( خریدار)-Consumer (Buyer): دلیل ثبت نام این افراد در پایگاه اینترنتی شرکت تنها خرید و استفاده شخصی آنها از کالاهای شرکت می باشد. آنها به عنوان مصرف کننده نهایی کالا، تمایل به خرید کالاهای شرکت و مصرف آنها را دارند.این افراد با در اختیار داشتن کد شناسه معرف وکد شناسه بالاسری مورد نظرمی توانند در پایگاه اینترنتی شرکت ثبت نام نمایند و دارای کد شناسه مصرف کننده شوند. کد شناسه مصرف کننده مانند عبارتBuy20170920112430 می باشد. رنگ سازمانی مصرف کننده گان در دفتر کارشان سبز روشن است .

مشاور فروش( Sales consultant): وقتی که مصرف کننده از کیفیت و کمیت کالا راضی باشد، قادر است از داخل دفتر کار شخصی، خود را به سمت مشاورفروش ارتقاء دهد. مشاورفروش علاوه بر مصرف شخصی کالا تمایل به معرفی کالا به دیگران و ایجاد کسب درآمد برای خود را دارد. مصرف کننده با کلیک برروی گزینه می خواهم مشاور فروش شرکت در جهت معرفی کالا باشم به این سمت ارتقاء می یابد. کد شناسه مشاور فروش مانند عبارت Sal20170920112130 می باشد ورنگ سازمانی مشاوران فروش در دفتر کارشان آبی روشن می گردد.

نماینده(Sales Representative) : مشاورین فروشی که علاوه بر فروش و معرفی کالای شرکت به دیگران و کسب درآمد تمایل به ایجاد شبکه فروش گسترده ای از مصرف کننده گان، مشاورین و نمایندگان فروش را دارند. این گروه از مشاورین فروش با کلیک بر روی گزینه میخواهم نماینده فروش شرکت باشم به رتبه نماینده فروش ارتقاء می یابند. کد شناسه نماینده فروش شامل عبارت hph20170920112130 می باشد ورنگ سازمانی نمایندگان فروش دردفترکارشان سرمه ای می گردد.

تبصره: هرنماینده و یا مشاور فروش مجاز به دریافت تنها یک کد شناسه کاربری (جایگاه) در پایگاه اینترنتیی شرکت می باشد. بنابراین هرفرد مجاز به داشتن یک جایگاه در پایگاه اینترنتیی شرکت می باشد و هیچگونه شرط تعادل دست ها و زیر شاخه ها( گروه های فروش) در پرداخت پورسانت لحاظ نخواهد شد.

 کلیه مشاورین فروش( تک ستاره، آموزشیارفروش، آموزشیارفروش تک ستاره، کمک مربی فروش و مربی فروش): معرفی کالا به مصرف کننده نهایی، آموزش شیوه مصرف کالا به آنها و آموزش استفاده از خدمات بعد از فروش شرکت شبکه ای نفیس به مصرف کننده نهایی در جهت تبدیل ایشان به مصرف کنندکان وفادار و بالا بردن رضایتمندی آنها 

نماینده فروش : نظارت در شیوه مصرف کالا به خریداران و تبدیل آنها به مصرف کننده گان وفادار شرکت

نماینده فروش تک ستاره: برگزاری جلسات فردی برای نمایندگان یا مشاوران فروش در جهت بالابردن اطلاعات آنها در خصوص امتیازرقابتی کالای شرکت در بازار، معرفی کالاهای رقبا در بازار و مقایسه آنها با کالاهای شرکت ، نحوه ی صحیح استفاده ازکالا به مشتری در جهت بالا بردن رضایتمندی آنها جزء فعالیت های نماینده فروش تک ستاره است.

نماینده آموزشیار فروش : آموزش مهارت ها و فنون برگزاری شو به صورت گروهی درشعب به سایر رتبه ها نماینده فروش قبلی و کلیه رتبه های مشاورین فروش

 نماینده آموزشیارتک ستاره : آموزش اصول بازاریابی جاذبه ای به جای بازاریابی سنتی به سایر رتبه های قبلی رتبه ها نماینده فروش قبلی و کلیه رتبه 

های مشاورین فروش

نماینده کمک مربی فروش: کار کمک مربی فروش برگزاری جلسات آنلاین "همه چیز درباره فروش" و نحوه آموزش اصولی سیستم برای کلیه رده های مدیریتی تیم از طریق شبکه های اجتماعی، گذراندن دوره های عملی در کنار نماینده فروش.

نماینده مربی فروش : مسئول برگزاری آموزش های P.S.S در گروه ها 10 الی 20 نفره ، برگزاری کارگاه های آموزشی فروش مستقیم برای رتبه های نماینده ومشاوره ، تهیه محتوی آموزشی زیر نظر بخش آموزشی شرکت برای سایر رتبه ها 

نماینده مستقل: به نماینده ای اطلاق می گردد که مجموع امتیاز یکی ازگروهای فروشش به 21,000 امتیاز یا بیشتر برسد.

گروه فروش شخصی: به هر گروه فروش از نماینده مستقل اطلاق میگردد که مجموع امتیاز فروش شخصی وی و امتیاز فروش آن گروه بین 7.000 امتیاز و 20.999 امتیاز باشد 

نماینده فروش با رتبه های دوستاره( دو گروه فروش) تا شش ستاره( شش گروه فروش و به بالا): به نمایندگانی اطلاق می گردد که میزان امتیاز هر یک از گروه های فروش آنها در عرض و در 7 لایه مجاز بین 1500 امتیاز تا 10000 امتیاز گردد.

حامی: حامی به نماینده فروشی اطلاق می گردد که حداقل درهر یک از دو گروه فروش خود، یک نماینده مستقل داشته باشد .

حامی نقره ای: وظایف سازمانی حامیان نقره ای برگزاری جلسات گروهی آموزشی 17 اصل کار تیمی برای تمامی رده های تیم درتمامی لایه ها، برگزاری جلسات تله مدیریتی بر گرفته از کتاب "تنها راز موفقیت، دوام آوردن است" به طور مداوم برای تمام نمایند گان فروش و مشاوران فروش، برگزاری جلسات جهت گزینش لیست مشاوران تیم جهت دعوت آنها به شبکه سازی، برگزاری جلسات گروهی معارفه شرکت، محصول و پلن، روزانه یک بار درشعب رسمی شرکت است.

حامی طلایی: وظایف سازمانی حامیان طلایی، برگزاری جلسات تشریح وظایف حامیان نقره ای و همراهی ایشان جهت برگزاری کلیه جلسات محوله، آموزش معرفی کار انفرادی به نمایندگان نفیس و نظارت به اجراء صحیح آن، نظارت بر اجرای با کیفیت آموزش های پایه در کل سازمان فروش، برگزاری جلسات حرفه ای ارتباط سازی و مدیریت ارتباط با مشتری برای کل سازمان به طور هفتگی در شعب رسمی شرکت است.

حامی پلاتینیوم: وظایف سازمانی حامیان پلاتینیوم ، برگزاری جلسات تشریح وظایف حامیان طلائی و همراهی ایشان جهت برگزاری کلیه جلسات محوله، برگزاری جلسات گروهی برای ورودی های جدید از طریق سمینار و وبینار با موضوع چرا نتورک، تعریف نگرش وانگیره فردی ، اصول تهیه جعبه ابزار شخصی، نحوه تهیه لیست مصرف کننده گان و اصول جستجوی مشتری با توجه به جدیدترین اصول مشتری یابی است

حامی الماس: وظایف سازمانی حامیان الماس، برگزاری جلسات تشریح وظایف حامیان پلاتینیوم و همراهی ایشان جهت برگزاری کلیه جلسات محوله، آموزش بازاریابی جاذبه ای در کنار بازاریابی شبکه ای به کلیه رتبه های حامی، نظارت براجراء صحیح وظایف و برنامه ها توسط رتبه های حامی است.

شبکه ساز: نماینده ای که درهر چهار گروه فروش خود حداقل یک حامی و در گروه پنجم خود حداقل یک نماینده مستقل داشته باشد. وظایف سازمانی شبکه سازان نظارت بر اجرای صحیح وظایف محوله به کلیه نمایندگان حامی در 7 لایه مدیریتی، برگزاری جلسات انفرادی و گروهی با نمایندگان حامی ومدیریت فروش و پیگیری بعد از فروش، کنترل قانون 30 - 70 درکلیه فاکتورهای نمایندگان در 7 لایه جهت جلوگیری از انباشته سازی محصولات شرکت نزد نمایندگان فروش.

مدیران نفیس: وظایف سازمانی مدیران برگزاری جلسات تشریح وظایف شبکه سازان و همراهی ایشان جهت برگزاری کلیه جلسات محوله،رسیدگی به انتقادها و پیشنهادهای کلیه تیم موجود در 7 لایه مدیریتی و انتقال آن به مدیران شرکت، نظارت بر برگزاری جلسات فصلی برای مصرف کنندگان و مشاوران تیم در 7 لایه مدیریتی و تهیه مفاهیم فروش و نحوه ی مصرف و ارائه آن در جلسات فوق، برگزاری وبینارهای آموزشی هفتگی شبکه سازی برای رده های شبکه ساز در سراسر کشور، استقرار در شعب آموزشی شرکت در جهت رفع مسائل مختلف نمایندگان در خصوص شبکه سازی، فروش و نظارت بر آموزش و اجرای صحیح آئین نامه اجرایی موضوع مواد2، 12،و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، سرکشی به تمامی شعب شرکت و برگزاری دوره های آموزشی فروش و شبکه سازی برای تمامی نمایندگان در تمامی سطوح می باشد.

مشاور یا نماینده فعال : به مشاور یا نماینده فروشی اطلاق می گردد که درهرماه (دوره محاسباتی) یک میلیون ریال از کالاهای شرکت را شخصآ به فروش رسانده باشند. در این صورت به عنوان مشاوره یا نماینده فروش فعال تلقی شده و واجد دریافت پاداش خواهند بود.

تبصره: مبلغ یک میلیون ریال جهت فعال شدن مشاور یا نماینده فروش بدون در نظر گرفتن هزینه ارسال و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

PDS: شرکت به منظور تشویقنمایند گان به فروش مستقیم و گسترش عرضی شبکه فروش، با توجه به نوع رتبه نماینده ، تعداد گروه فروش نماینده و میزان امتیاز گروه شخصی نماینده ضریبی با عنوان PDS (personal direct sales) به بازاریاب اعطاء می نماید که تاثیر حائز اهمیتی را در هنگام دریافت پاداش های نفیس، نفیس شبکه ساز، راهبرو راهبر نفیس برای نماینده خواهد داشت. 

• بر اساس بخشنامه ابلاغی کمیته با موضوع حذف پورسانت های استخری و سایر پورسانت هایی که پرداخت ها به بازاریابان بر اساس ذخیره امتیاز فروش مجموع گروه ها یا کل اعضای شرکت می باشد. این شرکت هیچکونه پورسانتی با این شرایط محاسبه و پرداخت نخواهد کرد..

• محدودیت سه سطح(لول)( قابل تعدیل با نظر کمیته)در عمق شامل محاسبه هر نوع پاداش به هر شکلی و تحت هر عنوانی حتی نسلی و مجموع پرداختی های بازاریاب فقط در سطوح قانونی وی محاسبه خواهد کرد

پلن در آمدزایی شرکت میراث نفیس دستها

1-تخفیف خرده فروشی: 

تخفیف خرده فروشی 0.5 درصد امتیازهرکالا * 10000 میباشد. تخفیف خرده فروشی از مبلغ نهایی فاکتورکسرمی گردد..

2-پاداش خرده فروشی نفیس:

شرکت جهت حمایت از مشاورین و نمایند گان فروش خود که قادربه فروش عمده کالای شرکت می باشند. طبق جدول ذیل به واجدین شرایط ( مشاورین و نمایند گان فروش) با توجه به میزان امتیاز فروش شخصی آنها درپایان یک ماه شمسی ( دوره محاسباتی) در صدهای مذکور در جدول ذیل را به عنوان پاداش خرده فروشی تفیس محاسبه و پرداخت می نماید.درصد های پاداش خرده فروشی نفیس با توجه به میزان امتیاز فروش شخصی هرمشاور یا نماینده فروش محاسبه و پرداخت می گردد.