به نام خدا 

تعاریف 

کالا: به محصولات نمایش داده شده در پایگاه اینترنتی شرکت اطلاق می‌گردد که کلیه مدارک آنها در اختیار دبیرخانه کمیته نظارت قرار گرفته و مورد تایید آن دبیرخانه می‌باشد .بنابراین شرکت در فعالیت بازاریابی شبکه‌ای خود فقط کالاهایی را که پیش‌تر نسبت به دریافت مجوز عرضه انها از دبیرخانه کمیته نطارت اقدام نموده، می‌تواند بفروش رساند و هرگونه ارجاع آنها از سایت بازاریابی شرکت به سایر سایت‌ها، باشگاه مشتریان و یا خدمات وجاهت قانونی ندارد وغیر قانونی تلقی می‌گردد. 

با عنایت به مفاد بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری مقرر گردید بر روی هر کالا علاوه بر قیمت مصرف کننده (قیمت خرده فروشی)، قیمت تولید کننده( قیمت عمده فروشی) درج گردد. 

(قیمت تولید کننده) قیمت عمده فروشی: مبلغی است که مشاور فروش یا نماینده فروش به ازای تهیه هر کالا از شرکت بازاریابی شبکه‌ای میراث نفیس، پرداخت می‌نماید. 

(قیمت خرده فروشی) قیمت مصرف کننده: مبلغی است که مشتری نهایی یا همان مصرف کننده نهائی بابت تهیه و خرید هر کالا از مشاور فروش یا نماینده فروش، به وی پرداخت می‌نماید.  

درآمد فروش شخصی مشارو یا نماینده فروش: حداکثر این درآمد می‌تواند، مابه التفاوت قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده درج شده بر روی هر کالا باشد .که مطابق با رسته هر کالا ( غذایی، آرایشی بهداشتی، نوشت افزار و...) مشحص می‌شود. 

قیمت کالا: به حداقل قیمت تولید کننده کالا با احتساب ارزش افزوده اطلاق می‌گردد. 

ضریب کالا:: عددی که متناسب با حاشیه سود هر کالا (یک) تعیین می‌گردد. 

امتیاز کالا: هریک امتیازبرابر10.000 ریال می‌باشد. بنابراین امتیاز هر کالا برابر است با ((قیمت کالا * ضریب همان کالا (/ 10000 ))

دوره محاسباتی: منظور مدت زمانی است که بر مبنای آن شرکت پورسانت مشاوران و نمایندگان فروش را بر اساس میزان فروش شخصی و فروش گروهی انها محاسبه و پرداخت می‌نماید. 

پورسانت: به حداکثر 40% از قیمت کالای بفروش رفته شرکت در طول یک ماه شمسی(دوره محاسباتی) اطلاق می‌گردد، که در پایان هر دوره محاسباتی، محاسبه و به مشاوران و نمایندگان فروش خود پرداخت می‌گردد.  

تاریخ پرداخت پورسانت: شرکت موظف است حداکثر تا هفتم هر ماه نسبت به پرداخت پورسانت دوره محاسباتی قبلی در وجه مشاوران و نمایندگان فروش اقدام نماید. 

کد شناسه: کدی که هرشخص با توجه به زمینه فعالیتش بعد از ثبت نام درپایگاه اینترنتی شرکت دریافت می‌نماید. این کد شامل 3 حرف لاتین و 14 عدد است که این اعداد به ترتیب مشخص کننده سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه میلادی درهنگام ثبت نام می‌باشد که برای هر فرد منحصر به فرد می‌باشد.  

کد شناسه معرف: به شناسه کاربری ( مشاور فروش یا نماینده ی فروش) اطلاق می‌گردد، که فرد دیگری را مستقیما به پایگاه اینترنتی شرکت معرفی و او را در این پایگاه ثبت نام می‌نماید. 

کد شناسه بالاسری: به کد شناسه کاربری (مشاور فروش یا نماینده ی فروش) اطلاق می‌گردد، که فرد ثبت نام شده از سوی معرف، در سطح یک او قرار می‌گیرد. 

مصرف کننده ( خریدار) - Consumer (Buyer): دلیل ثبت نام این افراد در پایگاه اینترنتی شرکت تنها خرید و استفاده شخصی آنها ازکالاهای شرکت می‌باشد. آنها به عنوان مصرف کننده نهایی کالا، تمایل به خرید کالاهای شرکت و مصرف آنها را دارند. این افراد با در اختیار داشتن کد شناسه معرف وکد شناسه بالاسری مورد نظر می‌توانند در پایگاه اینترنتی شرکت ثبت نام نمایند و دارای کد شناسه مصرف کننده شوند. کد شناسه مصرف کننده مانند عبارت 20170920112430Buy می‌باشد. رنگ سازمانی مصرف کنندگان در دفتر کارشان سبز روشن است . 

مشاور فروش (Sales consultant): وقتی که مصرف کننده از کیفیت و کمیت کالا راضی باشد، قادر است از داخل دفتر کار شخصی، خود را به سمت مشاور فروش ارتقاء دهد. مشاور فروش علاوه بر مصرف شخصی کالا تمایل به معرفی کالا به دیگران و ایجاد کسب درآمد برای خود را دارد. مصرف کننده با کلیک بر روی گزینه می‌خواهم مشاور فروش شرکت در جهت معرفی کالا باشم به این سمت ارتقاء می‌یابد. کد شناسه مشاور فروش مانند عبارت 20170920112130Sal می‌باشد و رنگ سازمانی مشاوران فروش در دفتر کارشان آبی روشن می‌گردد. نماینده (Sales Representative) : مشاورین فروشی که علاوه بر فروش و معرفی کالای شرکت به دیگران و کسب درآمد تمایل به ایجاد شبکه فروش گسترده‌ای از مصرف کنندگان، مشاورین و نمایندگان فروش را دارند .این گروه از مشاورین فروش با کلیک بر روی گزینه می‌خواهم نماینده فروش شرکت باشم به رتبه نماینده فروش ارتقاء می‌یابند. کد شناسه نماینده فروش شامل عبارت hph20170920112130 می‌باشد و رنگ سازمانی نمایندگان فروش در دفتر کارشان سرمه‌ای می‌گردد. 

تبصره: هر نماینده و یا مشاور فروش مجاز به دریافت تنها یک کد شناسه کاربری (جایگاه) در پایگاه اینترنتی شرکت می‌باشد. بنابراین هر فرد مجاز به داشتن یک جایگاه در پایگاه اینترنتیی شرکت می‌باشد و هیچگونه شرط تعادل دست‌ها و زیر شاخه‌ها (گروه‌های فروش) در پرداخت پورسانت لحاظ نخواهد شد.