سمينار بازاریابی شبکه ای نفیس در کرج

سمینار شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس در کرج

 

سمينار بزرگ ميراث نفيس دستها با سخنراني جناب آقاي دکتر شاه حسيني و حضور جمعي از ليدر هاي برجسته شرکت در تاريخ 24 آذرماه در کرج برگزار شد.

 

بازاریابی شبکه ای نفیس