قطع تامین کالا برای شرکتهای بازاریابی شبکه ای از سوی شرکت صنایع بسته بندی ایمان

اطلاعیه بازاریابی شبکه ای نفیس در خصوص محصولات

با توجه به اخبار جدید مبنی بر ادغام دو شرکت صنایع بسته بندی ایمان و شرکت میراث نفیس دستها طی جلسه مورخ 1396/06/03 با حضور اعضاء هیات مدیره هر دو شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ و به تایید اکثریت آراء رسید .

1-  شرکت صنایع بسته بندی ایمان به عنوان تامین کننده کالاهای آرایشی ، بهداشتی و شوینده تعدادی از شرکت های بازاریابی شبکه ای ، از این پس بعنوان شرکت مادر ( تولید کننده ) ، کالاهای آرایشی ، بهداشتی ، سلامتی و شوینده خود را تنها در شرکت میراث نفیس دستها ( سهامی خاص ) به طور مستقیم عرضه خواهد نمود وعرضه کالاهای فوق را به سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای قطع می نماید .

2-  به واسطه ادغام این دو شرکت ، سهامداران اصلی ، اعضاء هیات مدیره هر دو شرکت می باشند و هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای دیگری جزء سهامداران این دو شرکت نیستند .

 

بازاریابی شبکه ای نفیس