جناب آقای مهندس گرشاسبی درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شما و بازماندگان آن مرحومه طلب صبر می‌نماییم

جناب آقای مهندس گرشاسبی


درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شما و بازماندگان آن مرحومه طلب صبر می‌نماییم.


از طرف خانواده نفیس