ژل ضدآکنه مناسب پوست چرب ام ان دی هم اکنون در سبد کالایی شارژ شد

ژل ضدآکنه مناسب پوست چرب ام ان دی هم اکنون در سبد کالایی شارژ شد.

آکنه با انسداد منافذ خروج سبوم آغاز شده و به دلیل افزایش جمعیت و فعالیت باکتری‌های مولد آکنه و تولید بیش از حد ترکیبات التهابی به درجات شدید خود می‌رسد که این وضعیت برای پوست چرب که تولید سبوم در آن زیاد است حادتر هم هست. بنابراین یک محصول ضدآکنه مناسب پوست چرب باید انسداد منافذ خروج سبوم را کاهش داده، تولید سبوم را کنترل کرده و از فعالیت باکتری‌های مولد آکنه جلوگیری کند. محصول حاضر با داشتن مشخصات فوق‌الذکر می‌تواند یک گزینه بسیار مناسب برای افرادی که دارای پوست چرب و با مشکل آکنه و جوش روبرو هستند، باشد.
 لینک ژل ضد آکنه مناسب پوست چرب ام ان دی 30 میلی لیتر