سمينار ميراث نفيس دستها در قزوين | بازاریابی شبکه ای نفیس

سمينار شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس در قزوين همايش كمپاني ميراث نفيس دستها در قزوين در تاريخ 29 آذر ماه با حضور جمعي از ليدرهاي برتر شرکت برگزار شد. به نمايندگي آقاي مسعود سليمي  ...

سمينار بازاریابی شبکه ای نفیس در کرج

سمینار شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس در کرج   سمينار بزرگ ميراث نفيس دستها با سخنراني جناب آقاي دکتر شاه حسيني و حضور جمعي از ليدر هاي برجسته شرکت در تاريخ 24 آذرماه در کرج برگزار شد...

سمينار شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس در آمل

اطلاع رسانی سمینار آمل بازاریابی شبکه ای نفیس سمينار بزرگ ميراث نفيس دستها با مديريت سرکار خانم حبشي، نماينده آمل و حضور جمعي از ليدر هاي برجسته شرکت در تاريخ 26 آذرماه در آمل برگزار شد....

قطع تامین کالا برای شرکتهای بازاریابی شبکه ای از سوی شرکت صنایع بسته بندی ایمان

اطلاعیه بازاریابی شبکه ای نفیس در خصوص محصولات با توجه به اخبار جدید مبنی بر ادغام دو شرکت صنایع بسته بندی ایمان و شرکت میراث نفیس دستها طی جلسه مورخ 1396/06/03 با حضور اعضاء هیات مدیره هر...

ورود بازاریابی شبکه ای نفیس به عرصه تولید

اطلاعیه مهم شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس با توجه به آیین نامه اجرائی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای ، شرکت میراث نفیس دست ها با مشارکت یکی از بزرگترین و برترین تولید ک...